Sme prevádzkovateľom telekomunikačnej siete v rámci HT priemyselného parku Vlkanová sídliaceho na adrese Matuškova 48 v obci Vlkanová pri Banskej Bystrici. Spoločnosť HTMAS s.r.o. je oprávnená podnikať na základe rozhodnutia Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚSR) odo dňa 1.9.2008. HTMAS poskytuje nasledovné služby: verejná telefónna služba, prenos dát, prístup do siete internet, VOIP (voice over internet protocol).

Výpis z ORSR


© 2009 - HTMAS - Created by PCteam