Zabezpečujeme dodávku a distribúciu elektriny pre priemyselných zákazníkov. Spoločnosť HTMAS s.r.o. je oprávnená podnikať v elektroenergetike na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) odo dňa 03.02.2009.

Zmluvy

Strana 1 z 2

© 2009 - HTMAS - Created by PCteam