Zabezpečujeme dodávku a distribúciu plynu pre priemyselných zákazníkov. Spoločnosť HTMAS s.r.o. je oprávnená podnikať v plynárenstve na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) odo dňa 03.02.2009.

Zmluvy


© 2009 - HTMAS - Created by PCteam