Sme prevádzkovateľom telekomunikačnej siete v rámci HT priemyselného parku Vlkanová sídliaceho na adrese Matuškova 48 v obci Vlkanová pri Banskej Bystrici. Spoločnosť HTMAS s.r.o., so sídlom Matuškova 48, 976 31 Vlkanová IČO: 36644692, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 11173/S, telefón +421 48 2297 701, fax +421 48 2297 702, email info@htmas.eu a je oprávnená podnikať na základe rozhodnutia Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚSR) odo dňa 1.9.2008. HTMAS poskytuje nasledovné služby: verejná telefónna služba, prenos dát, prístup do siete internet, VOIP (voice over internet protocol).

Konateľ:
Ing. Maroš Hudoba, +421 48 2297 710, info@htmas.eu

Zmluvné vzťahy:
Ing. Juraj Kucbel, +421 48 2297 701, info@htmas.eu

Technické záležitosti:
Alexander Schneider, +421 905 610 590, service@htmas.eu

Zmluvy

Názov dokumentu
Účinnosť od

© 2009 - HTMAS - Created by PCteam