Spoločnos HTMAS s.r.o. je vlastníkom čistiarne odpadových vôd a neverejnej kanalizácie a v rámci HT technologického parku Vlkanová sídliaceho na adrese Matuškova 48 v obci Vlkanová pri Banskej Bystrici zabezpečuje dodávku pitnej vody, čistenie odpadových vôd a prečerpávanie dažďových vôd.

Cenník

Strana 1 z 3

© 2009 - HTMAS - Created by PCteam