Failure reporting

Nahlásenie porúch a sťažností je možné prostredníctvom e-mailového kontaktu info@htmas.euservice@htmas.eu, alebo telefonicky na mobilnom čísle +421 905 610590 a pevnej linke +421 48 2297 701. Všetky kontakty sú uvedené aj na webovej stránke Podniku. Pri riešení sťažnosti na kvalitu linky sa najskôr táto skontroluje príp. opraví na diaľku, ak tento postup nie je úspešný nasleduje výjazd technika na miesto pripojenia, ktorý preverí problém a odstráni ho. Odstránenie problému na mieste pripojenia je realizované štandardne max. do 48 hodín od nahlásenia sťažnosti.