SÍDLO SPOLOČNOSTI

HTMAS s.r.o.

Multinational Activities
Slovakia

Adresa:

Matuškova 48
SK – 976 31 Vlkanová

Telefón:

Tel.: + 421 48 2297 701
Fax.: + 421 48 2297 702

E-mail:

info@htmas.eu

 

IČO: 36644692
IČ DPH: SK2022106603
Vložka číslo: 11173/S