HMC Technological Park Vlkanová
Sieťové odvetvia

Prevádzka miestnej distribučnej siete elektrickej energie, plynu a údajov. Ako regulovaný subjekt zo strany štátu sme tiež poradcom pre ostatné strany v priemysle.
Elektrina →
Plyn →
Telekomunikácie →
Voda →

Priemyselný rozvoj

Stavebné a vývojové práce prevažne v oblasti inštalácie technológií, transformácie energie, poradenstva a projektového riadenia v rámci celého spektra priemyslu a automobilového priemyslu. Vývoj projektov v oblasti elektromobility.

Chcem vedieť viac →

HTEnergy

Naša dcérska spoločnosť je uznávaným softvérovým domom na Slovensku v oblasti vysoko špecializovanej energetiky. HTMetrix je jedným z popredných SW pre správu energetických dát z meracích systémov do výstupov reportingu do OKTE a SEPS. Sme tiež registrovaní ako obchodníci s elektrickou energiou.
Chcem vedieť viac →

Rozvoj obnoviteľnej energie

Výroba energie z obnoviteľných zdrojov je našou hlavnou činnosťou. Máme skúsenosti s vývojom projektov, výstavbou a prevádzkou rôznych projektov ekologickej energie ako dodávatelia a / alebo konzultanti. Vo väčšine rozvinutých projektov naša skupina vystupuje aj ako investor.
Chcem vedieť viac →

Vývoj softvérových aplikácií

Spoločnosť HTMAS sa venuje vývoju softvéru a aplikácií pre svojich klientov. Ďalšia spoločná úprava klientskych aplikácií a rozhraní pre používateľov.
Chcem vedieť viac →

Profesionálne zručnosti, skúsenosti, technológia a silná motivácia sú naše hodnoty pre spoluprácu s obchodnými partnermi.